Haussmann, Georges-Eugène

G.-E. Haussmann, spomenik u Parizu na Haussmannovu bulevaru 
Haussmann, Georges-Eugène (barun Haussmann), francuski pravnik  (Pariz, 27. III. 1809 – Pariz, 11. I. 1891). Francuski car Napoleon III. imenovao ga je prefektom departmana Seine (1853–70) i zadužio za modernizaciju i uljepšanje Pariza te za poboljšanje zdravstvenih i higijenskih prilika u gradu (uređenje vodovoda i kanalizacije). Proveo mnogobrojne promjene u urbanizmu, zatvorio male ulice i otvorio široke bulevare, uredio velike parkove po engleskom uzoru (Bois de Boulogne, Bois de Vincennes i dr.); jedan pariški bulevar dobio je njegovo ime. Zaslužan za preobrazbu Pariza u jedan od najmodernijih europskih gradova. Napisao Memoare (I–III, 1890–93).