Horn, Gyula

Gyula Horn
Horn, Gyula, mađarski političar (Budimpešta, 5. VII. 1932 – Budimpešta, 19. VI. 2013). Diplomirao ekonomiju u Rostovu. Ministar vanjskih poslova 1989–90. Uspostavio odnose s Južnom Korejom i Izraelom te dopustio građanima DDR-a da preko Mađarske bježe na Zapad 1989. Predsjednik Socijalističke stranke 1990–98. Predsjednik vlade 1994–98.