Ivandija, Antun

Antun Ivandija
Ivandija, Antun, hrvatski povjesničar (Đurđevac, 12. I. 1917 – Zagreb, 4. VI. 1997). Svećenik; doktorirao na zagrebačkom Bogoslovnom fakultetu 1948. Tajnik Nadbiskupije; u vrijeme komunističke vlasti zatvaran (1951–59). Godine 1967. imenovan kanonikom Prvostolnoga kaptola zagrebačkog; od 1974. redoviti profesor na Bogoslovnom fakultetu (do 1982). Jedan od utemeljitelja Hrvatskoga književnog društva sv. Ćirila i Metoda (sv. Jeronima) i osnivača časopisa Chroatica christiana periodica (1977). U znanstvenom radu proučavao hrvatsku crkvenu povijest, osobito povijest Zagrebačke nadbiskupije. Glavno djelo: Povijest Katoličke crkve među Hrvatima (koautor J. Buturac, 1973).