Goldman, Emma

Emma Goldman
Goldman, Emma, amer. poltičarka (Kaunas, Litva, 27. VI. 1869 – Toronto, 14. V. 1940). Emigrirala iz Rusije u SAD 1885. Pristupila anarhističkom pokretu 1889. Zatvorena zbog pokušaja anarhističke pobune u New Yorku 1893. i 1917. zbog suprotstavljanja ratu. Deportirana u Rusiju 1919. Emigrirala 1922. u Vel. Britaniju i Kanadu. Napustila zagovaranje revolucije i zalagala se za emancipaciju žena. Djela: Anarhizam i drugi eseji; Društveno značenje moderne drame; Moje razočaranje Rusijom; Živjeti život.