Ling, Pehr Henrik

Ling, Pehr Henrik, švedski stručnjak za tjelesni odgoj (Södra Ljunga, 15. XI. 1776 – Stockholm, 3. V. 1839). Jedan od najvećih europskih promicatelja tjelesnog vježbanja, osobito u cilju liječenja deformiteta i zdravstvene preventive. Godine 1813. otvorio Kraljevski središnji gimnastički zavod, prvu višu školu za obrazovanje učitelja tjelovježbe u Europi. Razlikovao je četiri vrste tjelovježbe: pedagošku, vojnu, medicinsku i estetsku. Izmislio mnogobrojne gimnastičke sprave i pomagala.