Tomašek, Andrija

Tomašek, Andrija, hrvatski muzikolog i glazbeni pisac (Čalinec, kraj Varaždina, 4. X. 1919 – Zagreb, 31. I. 2019). Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je, nakon usavršavanja u Oxfordu, djelovao kao honorarni docent i pedagoški savjetnik. Vodio je više zborova („Ivan Goran Kovačić” i dr.). Bio je urednik časopisa (Muzika, od 1972), zbornika, enciklopedija te glazbeni kritičar u nekoliko novina. Objavio je mnogobrojne članke i više monografija: Glasi crljene zemlje, zapisi o hrvatskoj glazbi (2004) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: