Elizabeta Petrovna

Elizabeta Petrovna, ruska carica (Kolomenskoje, kraj Moskve, 29. XII. 1709 – Petrograd,
5. I. 1762). Kći cara → Petra I. i → Katarine I. Godine 1741. zbacila (uz pomoć dvorjana i garde) malodobnog Ivana VI. i sama zavladala. Promicala trgovinu; suzbijala njemački utjecaj na dvoru; povećala gospodarske i političke povlastice plemića posjednika. Okončala rat sa Švedskom postizanjem povoljna sporazuma; uspješno ratovala protiv Pruske te u Sedmogodišnjem ratu (1756–63) postigla niz pobjeda nad Fridrikom II. Velikim. Utemeljila Sveučilište u Moskvi i Umjetničku akademiju u Petrogradu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: