Mouton, Jean

Mouton, Jean (pravim imenom i prezimenom Jean de Hollingue), franko-flamanski skladatelj (Hollingue, kraj Samera, oko 1459 – Saint-Quentin, 30. X. 1522). Glazbom se bavio od djetinjstva (dječji crkveni zbor), poslije, kao svećenik, u više mjesta crkveni ili dvorski glazbenik. Jedan od najistaknutijih dvorskih glazbenika i skladatelja svojega vremena. Najuspješnija djela: ciklusi misa. Skladao i magnifikate, oko 120 moteta, 25 chansona. Skladbe su više puta objavljivane.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: