Silić, Josip

Silić, Josip, hrvatski jezikoslovac (Milaši, kraj Rijeke, 4. I. 1934 – Zagreb, 28. II. 2019). Diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je bio redoviti profesor od 1984. do umirovljenja 2004. Uz gramatička, lingvističko-tekstološka i stilistička pitanja hrvatskoga jezika, osobito se ističe njegov prilog razvitku i standardizaciji pravopisnih rješenja. S Vladimirom Anićem objavio je Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1986) te Pravopis hrvatskoga jezika (2005), a s Ivom Pranjkovićem Gramatiku hrvatskoga jezika (2005). Vrijedan prinos funkcionalnoj lingvistici dao je djelom Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika (2006), a izabrane rasprave sakupio u  knjizi Dihotomije (2018).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: