Enije, Kvint

Enije, Kvint (lat. Quintus Ennius), rim. pjesnik (Rugge, 239 – Rim, 169). Jedan od najpoznatijih rim. pjesnika. Velik poznavatelj i širitelj grč. kulture. U rim. liriku uvodi heksametar i elegijski distih. U svojemu najpoznatijem djelu epu Annales (18. knjiga) opisuje Rim od Enejinih dana do njegova doba. U Euhemeru iznio učenje filozofa Euhemera o Bogovima kao znamenitim pov. osobama. Napisao je i 20 tragedija, po uzoru na Euripida, dvije drame vezane uz rim. povijest, dvije komedije i zbirku pjesama različitog metra Satire. Sačuvani su samo fragmenti njegovih tekstova.