Gäncä

Gäncä (do 1804. i od 1918–35. Gandža, od 1804– 1918. Jelisavetpol’, od 1935–89. Kirovabad), grad u sz Azerbajdžanu, na istoimenoj rijeci u podnožju Maloga Kavkaza; 304 500 st. (drugi azerbajdžanski grad). Industr. središte; aluminijska, prehr., tekst. ind., strojogradnja. Središte plodna poljoprivr. kraja oko rijeka Gäncä i Kura. Međunar. zračna luka. Poljoprivr. i učiteljska visoka škola. Abbasova džamija (1620), ostaci grad. zidina (XVI. st.), mauzolej (1991) Nizamija, perz. pjesnika iz XII. st. Osn. u V. st. U sr. vijeku važno trg. središte; 1139. razorio ga potres, a 1231. Mongoli. God. 1606. osvojili ga Perzijanci (centar istoimenoga kanata); 1804. pripojili ga Rusi.