Jinnah, Mohammed Ali

Jinnah, Mohammed Ali, pakist. političar (Karachi, 25. XII. 1876 – Karachi, 11. IX. 1948). Musl. Indijac, napustio Kongresnu stranku 1934. zbog prevlasti hinduske većine. Osnivač i predsj. Musl. lige. Zalagao se za neovisni Pakistan koji bi obuhvaćao i Punjab, Bengal i Assam. Kad su Britanci odbili njegov plan, potaknuo nemire i nasilne obračune s Hindusima, sileći time Britance da prihvate njegov plan. Prvi gen. guverner neovisnog Pakistana. Zagovarao modernu sekularnu državu.