Vujić, Antun

Vujić, Antun, hrvatski leksikograf i političar (Dubrovnik, 14. VII. 1945). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudionik hrvatskog proljeća 1971. Osnivač i predsjednik Socijaldemokratske stranke Hrvatske 1989, od 1994. predsjednik Savjeta SDP-a. Zastupnik u Saboru od 1995–2011. Ministar kulture 2000–03. Glavni urednik Hrvatskoga leksikona (1996–97), Opće i nacionalne enciklopedije (2005–09) te Proleksis enciklopedije (online). Glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (od 2012). Djela: Otvorena znanost i otvoreno društvo, Otvorena kultura, Hrvatska i ljevica – prilog socijaldemokratskom gledištu (2014), Acta lexicographica: prema znanstvenom utemeljenju enciklopedijske leksikografije (2015), Dostava rasutog tereta – deklasificirane priče (2016) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: