Vulin, Ante

Vulin, Ante, hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932 – Zagreb, 5. II. 2012). Diplomirao i doktorirao u Zagrebu, profesor Arhitektonskoga fakulteta; član HAZU. Projektirao veći broj obiteljskih kuća, stambenih zgrada, hotela i škola u Šibeniku, Vodicama i dr. Rekonstruirao i adaptirao Kneževu palaču i muzej u Šibeniku te Medvedgrad u Zagrebu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: