Kolosej

Kolosej u Rimu
Kolosej (lat. od grč.), najveći amfiteatar Rima i antike, najveće kazalište uopće. Građen za vrijeme cara Vespazijana i Tita (tada Amphitheatrum Flavium), a od sr. vijeka Colosseo. Eliptična je oblika (188×57 m) na četiri kata s 45 000 sjedala. S vanj. strane bio je obložen mramorom, koji je u XIX. st. razgrabljen kao građev. materijal.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: