Kuljiš, Denis

Kuljiš, Denis, hrv. novinar (Split, 8. XII. 1951 – Zagreb, 18. VIII. 2019). Od 1970-ih javlja se u omladinskom tisku, od 1979. u Vjesniku: urednik u tjednicima Danas i Start; glavni urednik Globusa (1990–95), kojemu je, kao i u više drugih listova, jedan od pokretača (Glorija, Nacional, Jutarnji list i dr.). Istraživački upućen, britak, pa i sarkastičan, svoj veoma čitan serijal Ličnost i djelo iz Globusa objavio je u knjizi Majmuni, gangsteri & heroji (2001).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: