Averroes (Abu-al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rušd)

Averroes (Abu-al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rušd), arapski filozof i medicinski pisac (Córdoba, 1126 – Marakeš, 11. XII. 1198). Najvrsniji filozof arapske Španjolske i jedan od utemeljitelja svjetovne znanosti na Zapadu. Djelovao kao sudac u Sevilli, Córdobi, pod konac života u Maroku. U svojem najpoznatijem filozofskom djelu O nesuvislosti nesuvislosti (Tahafut al-tahafut) polemički branio Aristotela od islamske dogmatike Al Gazalija (O nesuvislosti filozofa). Njegovo tumačenje Aristotelove metafizike u svjetlu Kurana imalo je znatan utjecaj na srednjovjekovnu skolastičku filozofiju na Zapadu. Rasprava o temeljima medicine Kulliyat (latinski: Colliget) postala je poslije klasika za medicinsku znanost. Objašnjavao je vječnost materije; kretanje je vječno i neprekidno. U dilemi je li svijet stvoren ili se razvija po sebi, dao je kompromisno rješenje: ništa ne može nastati iz ničega, a ništa nije ni stvoreno. Njegovo učenje, poznato kao averoizam, branio je → Toma Akvinski, ali je poslije osuđivano u Europi.