Basler, Đuro

Basler, Đuro, hrvatski arheolog i konzervator (Sijekovac, 6. III. 1917 – Sarajevo, 3. II. 1990). Studirao arheologiju u Ljubljani i Zagrebu; doktorirao u Zadru 1979. Konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu (1950–59), a potom kao arheolog zaposlen u Zemaljskom muzeju u Sarajevu (do umirovljenja 1983). Istraživao prapovijesno, antičko i srednjovjekovno razdoblje na tlu BiH (Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, 1972; Kršćanska arheologija, 1986. i dr.). Kao urednik i autor dao važan prinos ediciji Praistorija jugoslavenskih zemalja (paleolitsko i mezolitsko doba) (1979).