Kaczyński, Jarosław

Kaczyński, Jarosław, poljski političar (Varšava, 18. VI. 1949). Aktivan u pokretu Solidarność. Brat blizanac Lecha. Diplomirao pravo u Varšavi, gdje je i doktorirao. Nakon pobjede njihove stranke Pravo i pravednost na izborima 2005, preuzeo od brata vodstvo stranke, ali je odustao od mjesta premijera da bi omogućio bratu kandidaturu za predsjednika države. Po uspješnom izboru potonjega, u srpnju 2006. ipak preuzeo i funkciju premijera. Izrazit nacionalist i desničar, kritizirao i Lecha Wałęsu kao komunističkoga tajnog agenta. Teško poražen na parlamentarnim izborima u listopadu 2007. od liberalnoga bloka.