Axel, Richard

Axel, Richard, američki liječnik i neurobiolog (New York, 2. VII. 1946). Diplomirao medicinu na Sveučilištu Johns Hopkins. Otkrio i patentirao način na koji strana dezoksiribonukleinska kiselina ubačena u drugu stanicu, može proizvoditi određene bjelančevine. Za temeljna otkrića u fiziologiji njuha, podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2004. s → Lindom Buck.