La Farina, Giuseppe

G. La Farina, rad G. Dupréa, 1868, Messina, Museo Regionale
La Farina, Giuseppe, talijanski povjesničar i političar (Messina, 20. VII. 1815 – Torino, 5. IX. 1863). Završio pravo, 1835. pristupio pokretu za ujedinjenje Italije, sudjelovao u ustancima na Siciliji 1837. i 1848. Nakon sloma ustanka izbjegao u Pariz. Vratio se u Torino i 1856. sudjelovao u utemeljenju Nacionalnoga društva za ujedinjenje Italije, a 1860. postao je članom prvoga talijanskog parlamenta u Torinu i državnim savjetnikom. Glavna djela: Povijest Italije (I–X, 1846), Povijest Italije od 1815. do 1850. (1851–52), Politički spisi (1870) i dr.