Taube, Henry

Henry Taube
Taube, Henry, amer. kemičar (Neudorf, Saskatchewan, Kanada, 30. XI. 1915 – Palo Alto, 16. XI. 2005). Doktorirao na kalifornijskom Sveučilištu u Berkeleyu 1940. i dobio amer. državljanstvo. Prof. kemije na sveučilištima Cornell i Stanford te u Chicagu. Objavio više od 350 radova i nekoliko knjiga. Bavio se redoks-reakcijama, os. u koordinacijskim spojevima u kojima je metal vezan za ligande. Među prvima upotrijebio izotope za određivanje reakcijskih mehanizama, os. onih u anorg. kemiji. Potanko objasnio reaktivnost rutenijskih i osmijskih spojeva. Za doprinos razumijevanju reakcija prijenosa elektrona u metalnim kompleksima dobio je Nobelovu nagradu za kemiju (1983).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: