O’Neill, Eugene

Eugene O’Neill
O’Neill, Eugene, američki dramatičar (New York, 16. X. 1888 – Boston, 27. XI. 1953). U prvim dramskim radovima, inspiriranima autobiografskim iskustvom pomorskoga života, prepoznaje se naturalistički utjecaj, dok se poslije približava ekspresionističkom i eksperimentalnom izrazu (Plovidba istočno u Cardiff; Kosmati majmun). Dominantnu temu svojeg opusa, destrukciju ljudskih iluzija, započinje dramom Onkraj obzora, potom u Anna Christie; I ledar dođe. Presudna je uloga O’Neilla za uvođenje europske dramske tradicije u američku dramaturgiju. U kasnijim dramama transponira motive grčke mitologije u stvarnost Američkoga građanskog rata. Ostale važnije drame: Orestije; Elektri pristaje crnina; Dugo putovanje u noć. Godine 1936. dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: