O’Higgins, Bernardo

Bernardo O’Higgins
O’Higgins, Bernardo (zvan Osloboditelj Čilea), čil. političar i general (Chillán, 20. VIII. 1776 – Lima, 24. X. 1842). Zapovjednik čil. vojske koji je uz pomoć arg. vojnika prekinuo španj. vladavinu i proglasio čil. neovisnost 1818. Vladao diktatorski. Nakon voj. pobune 1823. povukao se u Peru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: