Furchgott, Robert Francis

Furchgott, Robert Francis, amer. biokemičar i farmakolog (Charleston, 4. VI. 1916). Diplomirao i doktorirao biokemiju te radio kao farmakolog u New Yorku i Miamiju. Bavio se fiziologijom krvnih žila i srca. Za otkriće da dušični oksid (NO) djeluje kao signalna molekula u krvožilnom sustavu podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1998. s L. J. Ignarrom i F. Muradom.