Strčić, Petar

Petar Strčić
Strčić, Petar, hrv. povjesničar (Kras, Krk, 24. VIII. 1936 – Rijeka, 23. VI. 2019). Doktorirao povijest na Filoz. fak. u Zagrebu. Upravitelj Arhiva HAZU u Zagrebu (1991–2002). Red. član HAZU od 2000. Voditelj Zavoda za pov. i društv. znanosti HAZU u Rijeci (od 2005). Proučava povijest Istre i Hrv. primorja. Gl. djela: Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945. godine, 1978; Poglavnikovom vojnom uredu: Treći Reich, NDH, Sušak – Rijeka i izvješće dr. Oskara Turine 1943., 1993; Košljun i franjevački samostan, 2001.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: