Trevisan, Andrija

Trevisan, Andrija, hrv. tiskar (Venezia, 1751/52 – Dubrovnik, 14. X. 1801). Pomoćnik u tiskari C. A. Occhija, nakon čije smrti, po odluci dubrovačkog Senata, postaje njezin upravitelj (1788–1801). Izdao 86 djela, od čega 14 na hrv., 32 na tal. i 32 na lat. jeziku; kapitalno izdanje Copioso ristretto degli annali di Ragusa Jakova Lukarevića posvetio je Senatu. Imao je monopol na prodaju knjiga, osim školskih.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: