Wittelsbach

Wittelsbach, njem. vladarska obitelj. Potomci markgrofa (poslije vojvode) Liutpolda (poginuo 907) i njegovih nasljednika, grofova od Scheyerna. Od 1115. nose ime W., prema gradu Wittelsbachu nedaleko od Aichacha (Bavarska). Od 1180. izborni kneževi Bavarske. Na kneževinu Pfalz W. se šire u vrijeme vojvode Otona II. (1231–53); njegovi sinovi Ludwig II. i Henrik I. podijelili su 1255. posjed: prvom je pripao Pfalz i Gornja Bavarska, dok je potonji stekao Donju Bavarsku. God. 1356. na falačku granu W. prelazi čast izbornoga kneza, a 1623. (potvrđeno Westfalskim mirom 1648) pripada bavarskoj grani. Od 1654. do 1718. odvjetci jednog ogranka obitelji W. bili su šved. vladari. Od 1806. bavarski vladari nose naslov kralja (Maksimilijan I. Josip, 1806–25; Maksimilijan II. Josip, 1848–64). Posljednji od izravne linije, Maksimilijan III. Josip, vladao je Bavarskom 1745–77. Naslijedio ga je Karlo Teodor (u. 1799) iz falačkog ogranka, koji je sjedinio Pfalz i Bavarsku i postao izborni knez falačko-bavarski. Ludvig III. (kralj od 1913) posljednji je W. na bavarskom prijestolju (abdicirao 13. XI. 1918).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: