Weitz, Ivan Krstitelj (Johann)

Weitz, Ivan Krstitelj (Johann), tiskar (? – Zagreb, 1751). U Zagrebu od 1729, preuzeo tiskaru udovice Ivana Bartolomeja Pallasa. Tiskao Calendarium Zagrabiense (1745–51), potpisujući se “rvatszkega orszaga shtampar”. Tiskao Gazophilacium I. Belostenca te djela J. Muliha, A. B. Krčelića i dr. Nakon njegove smrti tiskaru vodi njegova supruga (1751–53), potom njegova djeca do 1768.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: