Ernst, Richard Robert

Ernst, Richard Robert, švic. kemičar (Winterthur, 14. VIII. 1933). Diplomirao i doktorirao (1962) fizikalnu kemiju na ETH-u u Zürichu. Za boravka u SAD-u razvio novu tehniku nuklearne magn. spektroskopije rabeći intenzivne pulsove radio-valova. Time je nuklearna magnetska rezonancija (NMR) postala najvažnija spektroskopska metoda u kemiji i biokemiji. Nakon povratka u Švicarsku postaje prof. na ETH-u (1970) i razvija multidimenzionalne NMR-tehnike koje omogućuju određivanje trodimenzionalne strukture org. molekula i proteina, interakciju biomolekula, te brzine kem. reakcija. Za doprinos u razvoju NMR-spektroskopije visoke rezolucije nagrađen je Nobelovom nagradom za kemiju (1991).