Esher, Maurits Cornelis

Esher, Maurits Cornelis, niz. grafičar (Leeuwerden, 17. VI. 1898 – Hilversum, 2. III. 1972). Studirao u Haarlemu. Rani radovi, krajolici i vedute tal. gradova su realistični, potom se od 1944. priklanja nadrealizmu. Tehnički savršeno, po mat. konceptu, slika sofisticirane uzorke riba, ptica, životinja, ponavljajući ih po sustavu slagalice puzzlea i minuciozno izrađene kompozicije fantastičnih sadržaja (Vodopad).