Wyszyński, Stefan

Wyszyński, Stefan, poljski kardinal (Zuzela, 3. VIII. 1901 – Varšava, 28. V. 1981). Zaređen 1924. Od 1946. lublinski biskup, nadbiskup Gniezna i Varšave od 1948, primas Poljske, kardinal od 1953. Tada je i uhićen zbog kritike komunističkoga režima. Proveo 3 godine u konfinaciji. Veoma utjecajan u Poljskoj, jedan od predsjedatelja II. vatikanskoga sabora.