Tyne and Wear

Tyne and Wear, most preko rijeke Tyne u Newcastleu
Tyne and Wear, grofovija u sjeveroist. Engleskoj; 539 km2, 1 075 938 st. Gl. grad Newcastle. Pretežno nizinsko područje; gl. rijeke Tyne i Wear. Poljoprivreda. Ležišta ugljena. Metalurška, prehr., farmaceutska, tekst. ind. Razvijena prom. mreža; međunar. zračna luka, riječni promet. Turizam.