Ignarro, Louis Joseph

Louis Joseph Ignarro
Ignarro, Louis Joseph, američki farmakolog (New York, 31. V. 1941). Doktorirao farmakologiju na Sveučilištu Minnesota, profesor farmakologije u New Orleansu od 1979. godine te u Los Angelesu od 1985. Otkrio da je ciklički gvanozin-monofosfat (GMP) molekula koja djeluje kao drugi glasnik posredstvom dušičnog oksida (NO) pri širenju krvnih žila. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1998. s R. F. Furchgottom i F. Muradom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: