Olah, George Andrew

George Andrew Olah
Olah, George Andrew (pr. ime i prez. György Oláh), mađ.-amer. kemičar (Budimpešta, 22. V. 1927). Diplomirao u Budimpešti, 1956. iselio se u SAD. Izolirao karbokatione koji su važni u mnogim org. sintezama. Nobelova nagrada za kemiju 1994.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: