Qinghai Hu

Qinghai Hu (prema W. G. Ch’ing-hai, pinyin Qinghai Hu), jezero na SI istoimene provincije, sred. Kina, na ist. kraju planinskog lanca Qilian Shan na visini od 3200 m; 4210 km2, najveća dubina 38 m.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: