eneolitik

eneolitik, hrvatska kultura, fragmenti posude iz Grapčeve špilje

eneolitik, trodijelni vrč iz Sarvaša
eneolitik (bakreno doba), prapov. razdoblje između mlađega kamenoga doba i brončanoga doba ←3500. do ←2000. Gl. je oznaka toga doba pojava metalnih predmeta, pretežito bakrenih (rijetko zlatnih ili srebrenih); pojavljuju se megalitski spomenici u Francuskoj, Španjolskoj i juž. Italiji, dok u gotovo cijeloj Europi cvjeta kultura geometrijski ornamentirane keramike, često bojene i u obliku stiliziranih figura (u Hrvatskoj hvarska kultura, vučedolska kultura). U to doba došlo je do promjene u društv. i gosp. ustroju ljudskih zajednica; grobni prilozi su bogatiji.