Nikolić, Vinko

Nikolić, Vinko, hrv. pisac i iseljenički djelatnik (Šibenik, 2. III. 1912 – Šibenik, 12. VII. 1997). Nakon završenog studija u Zagrebu, radio kao profesor; od 1942. ured. lista Život za Hrvatsku. Emigrirao 1945. Od 1947. u Argentini djeluje u iseljeničkim krugovima. Među pokretačima listova Hrvatska i Hrvatska revija (s A. Bonifačićem, 1951), te Knjižnice u kojoj objavljuje knjiž. i druga djela hrv. emigranata. Od 1967. živio u Španjolskoj; 1991. vratio se u Hrvatsku. Predsjednik Hrvatske matice iseljenika, od 1993. zastupnik u Županijskom domu Sabora RH. Objavio više zbirki pjesama (Lirika grude, 1934. i dr.), antologiju emigrantskih pjesnika (Pod tuđim nebom, 1957), memoarske zapise (Pred vratima domovine, I–II, 1966–67; Tragedija se dogodila u svibnju, I–II, 1984–85), te zbornik Bleiburška tragedija hrvatskog naroda, 1976).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: