razvod braka

razvod braka, sudski postupak okončanja bračnog spora kojim prestaje bračni odnos ako se utvrdi da je taj odnos teško i trajno poremećen. Parnica započinje tužbom bilo kojega od bračnih drugova, ili njihovim sporazumnim zahtjevom. Ako svoje odnose nisu regulirali bračnim ugovorom, ili sporazumno, sud će odrediti diobu bračne stečevine na jednake dijelove, te za svakog od roditelja i način izvršavanja obveze skrbi o djeci. Pod pretpostavkama utvrđenima zakonom (npr. radna nesposobnost, bolest bračnoga druga i sl.), bračni drug ima pravo na uzdržavanje i nakon prestanka braka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: