Kerkenski otoci

Kerkenski otoci (ili Kerkenah, arap. Juzur Qarqannah), otočje na ulazu u Gabeski zaljev, vijalet Şafaqis, Tunis; 179 km2, 16 100 st. Čine ga naseljeni otoci Chergui i Gharbi te nenaseljeni otočić Roumedia. Poljodjelstvo; uzgoj vinove loze, maslina, voća. Ribarstvo (tuna). Vađenje spužvi. Gl. luke i naselja: Melita (Gharbi), Al Ataona i Al Kraib (Chergui). Brodske veze s otokom Sfaxom.