Inocent III.

Inocent III.
Inocent III. (svjetovnim imenom i prezimenom Lotario dei Conti di Segni), papa od 1198. (Anagni, 1160/61 – Perugia, 16. VII. 1216). U duhu reforme Grgura VII. zastupao primat papinstva u duhovnom i svjetovnom području. Mnogim intervencijama u europskim zemljama, izgrađujući osobito lensku ovisnost, postigao vrhunac papinske moći u srednjem vijeku. Miješao se u izbore i sukobljavao s njemačkim carevima (Filip Švapski, Oton IV.) zbog njihovih pretenzija na južnu Italiju i Siciliju. Pokrenuo IV. križarsku vojnu (1202–04) koja je opljačkala Zadar (doduše, protiv njegove volje) i osvojila Carigrad. Organizirao križarski pohod protiv albigenza (1209); proširio i osnažio djelatnost inkvizicije. Podupirao i odobrio nove (prosjačke) crkvene redove: franjevce, dominikance, humilijate. Održao IV. lateranski (XII. opći) sabor (1215).