Jospin, Lionel

Lionel Jospin
Jospin, Lionel, franc. političar (Meudon, 12. VII. 1937). Diplomirao na Školi za javnu upravu (ENA). U diplomatskoj službi 1965–70. Prof. ekonomije na Sveučilištu u Parizu od 1971. Član Socijalist. stranke od 1971. Prvi tajnik stranke od 1981. Kritizirao Mitterandovu politiku i povukao se 1992. Nakon neuspjeha ljevice 1993. reaktivirao se u stranci ujedinjujući funkcije. Predsj. vlade 1997– 2002.