Martini, Francesco di Giorgio

F. di G. Martini, Mondavio, utvrda u Sieni
Martini, Francesco di Giorgio (pr. ime Francesco di Giorgio di Martino Pollaiuolo), tal. graditelj, slikar, kipar i voj. inženjer (Siena, 1439 – Siena, 1501). Djelovao u Urbinu, San Leu, Sieni i Milanu, gdje je uz temeljne voj. projekte podigao i mnogobrojne crkve i palače u duhu visoke renesanse. Napisao i grafikama ilustrirao djelo Traktat o vojnoj i civilnoj arhitekturi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: