Guldin, Paul

Guldin, Paul, švic. matematičar (St. Galen, 12. VI. 1577 – Graz, 3. XI. 1643). Prije prelaska s protestantizma na katolicizam (1597) zvao se Habakuk. Postao isusovac, prof. u Rimu, Beču i Grazu. Zalagao se (1618) za uvođenje gregorijanskoga kalendara. Razvio kinematiku na tragu J. Buridana. Našao metodu kojom je odredio površine, volumene i težišta likova omeđenih krivocrtnim krivuljama. Neovisno od grč. geometra Pap(us)a formulirao tzv. Guldinovo pravilo za izračunavanje površine i volumena tijela koja rotiraju.