Petit, Aléxis Thérèse

Petit, Aléxis Thérèse, franc. fizičar (Vesoul, 2. X. 1791 – Pariz, 21. VI. 1820). S F. Aragoom (1786–1853) istraživao lom svjetlosti u plinovima i prihvatio Fresnelovu valnu teoriju svjetlosti. S Pierreom L. Dulongom odredio specifični toplinski kapacitet čvrstih tijela (Dulong-Petitov zakon): umnožak relativne atomske mase i specifičnoga toplinskoga kapaciteta je konstantan i iznosi 25 J/mol K = 3 R, gdje je R plinska konstanta. Zakon je aproksimativan, ali se s velikom točnošću primjenjuje za normalne temperature i za elemente jednostavne kristalne strukture.