Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques (do 1969. Basses-Pyrénées), dep. u jugozap. Francuskoj, regija Aquitaine; 7645 km2, 619 151 st. Smješten u zap. Pirenejima. Gl. grad Pau. Na I graniči s dep. Hautes-Pyrénées, na J sa Španjolskom, na Z izlazi na Biskajski zaljev. Turizam (Biarritz). Uzgoj ovaca i goveda. Poljodjelstvo u dolinama; uzgoj žitarica, krumpira. Aluminijska i kem. ind., proizvodnja plastike. Ležišta soli i željeza; 1951. u okolici Paua otkrivena su jedna od najvećih svj. ležišta prir. plina. Vodeća luka Bayonne, veći gradovi: Orthez, Moureux i Oloron-Sainte-Marie. Velik udio u ukupnom stanovništvu čine Baski.