Murat IV. (Murad Oglu Ahmed)

Murat IV. (Murad Oglu Ahmed), osman. sultan (Carigrad, 27. VII. 1612 – Carigrad, 8. II. 1640). Naslijedio ujaka Mustafu I. (1623); isprva su u njegovo ime vladali majka Kösem i veliki veziri. Odlučan vladar, djelovao na preustroju i modernizaciji osman. vojske. Uspješno ratovao s Perzijancima (zauzeo Tabriz i Bagdad, 1638).