Vajić, Nina

Vajić, Nina, hrv. pravnica (Zagreb, 22. II. 1948). Diplomirala i doktorirala pravo u Zagrebu na kojem je predavala međunar. javno pravo. Arbitar na Arbitražnom sudu OESS-a od 1994. Sutkinja Eur. suda za ljudska prava u Strasbourgu od 1998.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: