Đurović (Drugović)

Đurović (Drugović), hrvatska pomorska obitelj iz Prčanja u Boki. Spomen od XIV. st. Sudionici brojnih pomorskih ratova na Sredozemlju (Petar Nikov 1684; braća Ivan, Niko i Tripo Franovi 1708; Brno Franov 1857. i dr.). Vodeći dužnosnici u gradskoj upravi (načelnici Niko Franov i Niko Matov u XVIII. st.). U XIX. st. ističu se pisac Luka (1810–61) i hrvatski preporoditelj Jozo (1827–83). Ubrajaju se među vodeće bokeljske brodarsko-trgovačke obitelji u prošlosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: