Ahaja

Ahaja (grčki Akhaia), gorovita pokrajina u Grčkoj u sjevernom dijelu Peloponeza; 3209 km2, 319 000 stanovnika (2001), glavni grad Patrai (Patras); vinogradarstvo, papirna, tekstilna, gumarska i cementna industrija. U antičkoj Grčkoj predvodila savez grčkih gradova na Peloponezu (Ahajski savez). Poslije naziv za sve rimske posjede u Grčkoj (Achaia).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: